Skat & moms

Vi hjælper dig med moms og skat

Det kan sommetider være svært at finde rundt i junglen af moms- og skatteregler. Er du faret vildt, så hjælper vi dig gerne tilbage på rette spor. Vi sørger for at du betaler den korrekte skat uanset, hvilken type af virksomhed du driver.

Vi hjælper dig med at optimere din skat, således du betaler det beløb, du skal – men heller ikke mere.
Det skattemæssige aspekt i at drive virksomhed spænder bredt. Du skal f.eks. forholde dig til A-skat, afskrivninger, personalegoder og momsfradrag. Vi hjælper dig med at bevare overblikket de skatteregler, der er relevante for dig. De fleste beslutning du træffer i din virksomhed, har nemlig en skattemæssig konsekvens. Det kan derfor, inden der træffes større beslutninger, være en god idé at tale med en ekspert, således du undgår en overraskende skatteregning.
Vi kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at blive selvstændig om nogle år, idet der findes opsparingsmuligheder, hvor der gives fradrag for indbetalingerne. Hvis du benytter disse regler, kan det gøre din opstart som selvstændig lettere.
Ovenstående er blot et udpluk af, hvad vi kan hjælpe dig med i forhold til moms og skat. Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål vedrørende moms og skat.

Vi hjælper dig med at beregne din skat og moms, så du betaler det, du skal. Hvis vi hjælper dig med at lave din bogføring og regnskab, vil vi altid foretage en vurdering af, hvilket regelsæt af PSL, KOA eller VSO, der er det optimale for dig.

  • PSL er en forkortelse af personskatteloven og din virksomheds overskud vil – lidt populært sagt blive beskattet på samme måde som, hvis det var lønindtægter.
  • KOA er en forkortelse for kapitalafkastordningen, denne ordning er i øjeblikket ikke særlig aktuel at bruge, idet ordningen har udgangspunkt i renteniveauet og dette er som bekendt meget lav i øjeblikket, men ved stigende renter – kan ordningen måske igen blive aktuel at anvende på netop din virksomhed. Det er muligt at til og fra vælge fra år til år.
  • VSO er en forkortelse for virksomhedskatteordningen. Denne mulighed kræver, at der er en klar adskillelse mellem din virksomheds og private økonomi. Du kan med denne ordning i nogle tilfælde nøjes med at betale en foreløbig skat på 22 pct. af den af dit overskud, du ikke bruger privat. Det kræver som regel, at man betaler topskat før, at denne ordning er optimalt.

Moms skal betales måneds, kvartals eller halvårligt, hvis vi hjælper dig med din bogføring, sørger vi for, at du får indberettet tallene rigtigt. Vi kan ligeledes være en livline i forhold til momsspørgsmål, hvis der er tvivl om, hvorvidt en ydelse du sælger, er momsfri eller momspligtigt.