Skat & moms

Få hjælp til moms og skat i din virksomhed

Jeg hjælper med at beregne din skat og moms, således du betaler det du skal, men ikke for meget. Hvis jeg hjælper dig med at lave din bogføring og regnskab, vil jeg altid foretage en vurdering af, hvilket regelsæt af PSL, KOA eller VSO, der er det optimale for dig. PSL er en forkortelse af personskatteloven og din virksomheds overskud vil – lidt populært sagt blive beskattet på samme måde som, hvis det var lønindtægter. KOA er en forkortelse for kapitalafkastordningen, denne ordning er i øjeblikket ikke særlig aktuel at bruge, idet ordningen har udgangspunkt i renteniveauet og dette er som bekendt meget lav i øjeblikket, men ved stigende renter – kan ordningen måske igen blive aktuel at anvende på netop din virksomhed. Det er muligt at til og fra vælge fra år til år. VSO er en forkortelse for virksomhedskatteordningen. Denne mulighed kræver, at der er en klar adskillelse mellem din virksomheds og private økonomi. Du kan med denne ordning i nogle tilfælde nøjes med at betale en foreløbig skat på 22 pct. af den af dit overskud, du ikke bruger privat. Det kræver som regel, at man betaler topskat før, at denne ordning er optimalt. Moms skal betales måneds, kvartals eller halvårligt, hvis jeg hjælper dig med din bogføring, sørger jeg for, at du får indberettet tallene rigtigt. Jeg kan ligeledes være en livline i forhold til momsspørgsmål, hvis der er tvivl om, hvorvidt en ydelse du sælger, er momsfri eller momspligtigt.