Spørgsmål?

Hvorfor skal jeg bogføre?

Det er lovpligtigt ifølge bogføringsloven, at alle former for virksomheder skal udarbejde bogføring. Dette er uanset, om det er en enkeltmandsvirksomhed eller et aktieselskab. Bogføring danner ligeledes grundlag for skatteregnskabet.

Hvor længe skal jeg opbevare mine bilag?

Man har pligt til at opbevare sine bilag i minimum 5 år. Dette fremgår af bogføringslovens § 10.

Må jeg opbevare mine bilag elektronisk?​

Man må gerne opbevare sine bilag elektronisk, dette kan være i et bogføringssystem. Det er dog et lovkrav, at man kan udskrive alle sine bilag.

Hvornår skal jeg momsregistres?

Du skal momsregistreres, hvis den forventede momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. indenfor en tolv måneders periode.

Skat af personlig virksomhed?

Hvis du driver din virksomhed, som en enkeltmandsvirksomhed, har du mulighed for at blive beskattet efter tre forskellige regelsæt: 1) personskatteloven, 2) virksomhedsskatteloven og 3) kapitalafkastloven. Det er altid en individuel afvejning af flere forhold, der er udslagsgivende for, hvad der er optimalt i det enkelte tilfælde.

Hvilke krav er der til en faktura?

Der skal fremgå en Fakturadato og et individuelt fakturanummer. Sælgers (dit eget) momsnummer fremgår af fakturaen, dit virksomhedsnavn og adresse fremgår af fakturaen. Det er muligt at se, hvad der er solgt, altså mængde/art af de leverede varer eller ydelser. Der ses en leveringsdato på fakturaen, hvis denne dato ikke er den samme, som faktureringsdatoen. Momsgrundlaget (prisen på varen/ tjenesteydelsen) kan også ses uden moms. Den anvendte momssats skal fremgå. Momsbeløbet i kroner og øre skal fremgå af fakturaen.

Hvornår skal jeg momsregistres?

Du skal momsregistreres, hvis den forventede momspligtige omsætning overstiger 50.000 kr. indenfor en tolv måneders periode.

Skat af personlig virksomhed?

Man har pligt til at opbevare sine bilag i minimum 5 år. Dette fremgår af bogføringslovens § 10.

Hvilke krav er der til en faktura?

Man må gerne opbevare sine bilag elektronisk, dette kan være i et bogføringssystem. Det er dog et lovkrav, at man kan udskrive alle sine bilag.

Kontakt os og hør hvad Ejersholt kan gøre for dig